filter فیلتر ها حذف فیلتر ها
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانیarrow-down
پایانه مبداarrow-down
calendar-icon
arrow-right
1403/03/04
1403/03/05
1403/03/06
1403/03/07
1403/03/08
1403/03/09
1403/03/10
arrow-left

بلیط اتوبوس یزد به ایرانشهر

جمعه1403/03/04

بلیط اتوبوس به جمعه1403/03/04

arrow-right
1403/03/04
1403/03/05
1403/03/06
arrow-left
T11

شرکت آریاسفر آسیا

مارالVIP تخت شو۲۵نفره

time 15:30
1403/03/04

یزدbusایرانشهر

location مقصد نهایی: چابهار
infoجایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت
هر نفر ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 10
T01

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

غزالVIPتخت شو۲۵نفره

time 19:00
1403/03/04

یزدbusایرانشهر

location مقصد نهایی: چابهار
info03537236769تلفن هماهنگی
هر نفر ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 19
T01

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

غزالVIPتخت شو۲۵نفره

time 20:00
1403/03/04

یزدbusایرانشهر

location مقصد نهایی: چابهار
info03537236769تلفن هماهنگی
هر نفر ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 22
T01

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

غزالVIPتخت شو۲۵نفره

time 21:00
1403/03/04

یزدbusایرانشهر

info03537236769تلفن هماهنگی
هر نفر ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 15

سوالات متداول