بلیط اتوبوس تهران به شهرکرد

، 11 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس تهران به شهرکرد

، 11 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه جنوب

MAN VIP مانیتور شخصی

19:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شهرکرد

هر نفر 1,840,000 ریال
ظرفیت : 22
1
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه جنوب

MAN VIP

22:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شهرکرد

هر نفر 1,840,000 ریال
ظرفیت : 13
2
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه جنوب

VIP MANمجهز به شارژراختصاصی

23:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شهرکرد

هر نفر 1,840,000 ریال
ظرفیت : 20
3
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه

22:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شهرکرد

هر نفر 1,835,000 ریال
ظرفیت : 14
4
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

VIP مارال۲۵صندلی(تخت شو)+ شارژر اختصاصی

16:45 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شهرکرد

هر نفر 1,835,000 ریال
ظرفیت : 7
5
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

مارال تک صندلی۲۹نفره+شارژراختصاصی

21:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شهرکرد

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 17
6
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

اسکانیاتک صندلی۳۱نفره

23:15 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شهرکرد

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 24
7
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

مان V.I.P

22:00 (1402/01/07 )

پایانه بیهقی(تهران) شهرکرد

سکوی شماره 4
هر نفر 1,835,000 ریال
ظرفیت : 19
8
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:15 (1402/01/07 )

تهران بيهقي شهرکرد

هر نفر 1,840,000 ریال
ظرفیت : 9
9
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:59 (1402/01/07 )

تهران بيهقي شهرکرد

هر نفر 1,840,000 ریال
ظرفیت : 6
10
T07

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب شهرکرد

هر نفر 1,837,000 ریال
ظرفیت : 0