بلیط اتوبوس اصفهان به کرج

، 5 سرویس برای تاریخ 1402/09/13 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس اصفهان به کرج

، 5 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

00:30 بامداد (1402/09/14 )

اصفهان - پایانه کاوه کرج

هر نفر 1,680,000 ریال
ظرفیت : 2
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

20:00 (1402/09/13 )

اصفهان - پایانه کاوه کرج

هر نفر 1,680,000 ریال
ظرفیت : 3
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

23:45 (1402/09/13 )

اصفهان - پایانه کاوه کرج

هر نفر 1,680,000 ریال
ظرفیت : 0
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

23:00 (1402/09/13 )

اصفهان پایانه صفه کرج

هر نفر 1,680,000 ریال
ظرفیت : 0
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان صفه

مارال 25 نفره VIP

23:00 (1402/09/13 )

اصفهان صفه کرج

هر نفر 1,680,000 ریال
ظرفیت : 3