filter فیلتر ها حذف فیلتر ها
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانیarrow-down
پایانه مبداarrow-down
calendar-icon
arrow-right
1403/04/01
1403/04/02
1403/04/03
1403/04/04
1403/04/05
1403/04/06
1403/04/07
arrow-left

بلیط اتوبوس اصفهان به تهران

جمعه1403/04/01

بلیط اتوبوس به جمعه1403/04/01

arrow-right
1403/04/01
1403/04/02
1403/04/03
arrow-left
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

سمند

time 09:00
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 2
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

سمند

time 10:00
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 4
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

سمند

time 12:00
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 3
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

سمند

time 14:00
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 2
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

سمند

time 16:00
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 3
HMSFR

شرکت همسفر چابكسواران اصفهان پايانه جی

MAN-VIP (مانیتور دار)

time 07:00
1403/04/01

اصفهان جیbusپایانه جنوب تهران

infoپایانه جی ---- 35216665-031
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

time 07:30
1403/04/01

اصفهان - پایانه کاوهbusپایانه جنوب تهران

infoپارکینگ اتوبوسها روبروی دفتر همسفر
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

time 08:30
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

time 09:00
1403/04/01

اصفهان - پایانه کاوهbusتهران بیهقی

info مسیرهای بین راه:عوارضی قم و جنوب(چهارراه چیت سازی)-قیمت بلیط علی الحساب
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

مارال 25 نفره VIP

time 09:30
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

time 10:30
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

time 11:30
1403/04/01

اصفهان - پایانه کاوهbusمیدان آزادی تهران

location مقصد نهایی: کرج
infoمسیرهای بین راه: عوارضی قم-میدان آزادی-قیمت بلیط علی الحساب
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

مان 26 نفره VIP

time 13:00
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

time 13:30
1403/04/01

اصفهان پایانه صفهbusمیدان آزادی تهران

location مقصد نهایی: کرج
infoمشترک با 14:15کاوه
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

time 14:00
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

time 14:00
1403/04/01

اصفهان - پایانه کاوهbusتهران بیهقی

infoمسیرهای بین راه: عوارضی قم*قیمت بلیط علی الحساب
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

time 15:00
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
SYRSFR

سیر و سفر اصفهان صفه

درسا vip + شارژر

time 16:30
1403/04/01

اصفهان صفهbusتهران جنوب

location مقصد نهایی: تهران بيهقي
info محل سوار شدن پايانه صفه سکوي 5/4- محل پیاده شدن پايانه بيهقي /جنوب
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان صفه

درسا 25 نفره VIP

time 16:30
1403/04/01

اصفهان صفهbusتهران بيهقي

info محل سوار شدن صفه سکوي 4 و 5- محل پیاده شدن جنوب فردوسي بيهقي
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
SYRSFR

سیر و سفر اصفهان صفه

درسا vip + شارژر

time 16:30
1403/04/01

اصفهان صفهbusتهران بيهقي

info محل سوار شدن پايانه صفه سکوي 5/4- محل پیاده شدن پايانه بيهقي /جنوب
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

time 17:00
1403/04/01

اصفهان - پایانه کاوهbusتهران بیهقی

infoمسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی -قیمت بلیط علی الحساب
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

time 17:00
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

time 18:30
1403/04/01

اصفهان - پایانه کاوهbusتهران بیهقی

infoمسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی-قیمت بلیط علی الحساب
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

time 19:00
1403/04/01

اصفهان - پایانه کاوهbusتهران بیهقی

infoمسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)-قیمت بلیط علی الحساب
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

time 19:00
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

time 19:30
1403/04/01

اصفهان - پایانه کاوهbusتهران بیهقی

infoپارکینگ اتوبوسها روبروی دفتر همسفر
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

time 21:00
1403/04/01

اصفهان - پایانه کاوهbusتهران بیهقی

infoمسیر بین راه :عوارضی قم -قیمت بلیط علی الحساب
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

time 21:30
1403/04/01

اصفهان پایانه صفهbusتهران غرب

infoمشترک با 22:15کاوه
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

time 22:15
1403/04/01

اصفهان - پایانه کاوهbusتهران پایانه غرب (آزادی)

infoپارکینگ اتوبوسها روبروی دفتر همسفر
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

time 23:30
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

time 23:59
1403/04/01

اصفهان کاوهbusتهران بيهقي

هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان صفه

مان 26 نفره VIP

time 23:59
1403/04/01

اصفهان صفهbusتهران جنوب

info محل سوار شدن سکوي 4و5 پايانه صفه- محل پیاده شدن پايانه جنوب پايانه صفه
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

time 00:15
1403/04/02

اصفهان پایانه صفهbusتهران غرب

infoمشترک با 1:00 کاوه
هر نفر ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0

سوالات متداول