filter فیلتر ها حذف فیلتر ها
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانیarrow-down
پایانه مبداarrow-down
calendar-icon
arrow-right
1403/03/02
1403/03/03
1403/03/04
1403/03/05
1403/03/06
1403/03/07
1403/03/08
arrow-left

بلیط اتوبوس یزد به شیراز

چهارشنبه1403/03/02

بلیط اتوبوس به چهارشنبه1403/03/02

arrow-right
1403/03/02
1403/03/03
1403/03/04
arrow-left
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

غزال VIP تخت شو همراه با شارژر

time 09:15
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر ۲٬۰۳۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 2
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

درسا VIP تخت شو همراه باصندلی های مانیتوردار شخصی و شارژر اختصاصی

time 23:00
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

infoجايگاه همسفر چابكسواران
هر نفر ۲٬۰۳۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 3
T04

میهن نورآریا یزد

غزال تخت شووی آی پی همراه با شارژراختصاصی

time 23:30
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

infoهمراه با wifiوشارژراختصاصی
هر نفر ۲٬۰۳۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 13
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

مارال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتوردار شخصی و شارژر اختصاصی

time 23:55
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

infoجايگاه همسفر چابكسواران
هر نفر ۲٬۰۳۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 9
T04

میهن نورآریا یزد

غزال تخت شووی آی پی همراه با شارژراختصاصی

time 08:00
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

infoجایگاه میهن نور
هر نفر ۲٬۰۳۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
GTYPMA

شرکت گیتی پیما یزد

VIP تخت شوشارژراختصاصی

time 09:00
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

infoجایگاه گیتی پیما
هر نفر ۲٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

غزال VIP تخت شو همراه با شارژر

time 10:30
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

infoجايگاه همسفر چابكسواران
هر نفر ۲٬۰۳۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

درسا VIP تخت شو همراه باصندلی های مانیتوردار شخصی و شارژر اختصاصی

time 12:30
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

infoجايگاه همسفر چابكسواران
هر نفر ۲٬۰۳۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
T04

میهن نورآریا یزد

اسکانیا VIP مانیتوردار با شارژر اختصاصی

time 14:15
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

infoجایگاه میهن نور
هر نفر ۲٬۰۳۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

VIP غزال سه محورتخت شو همراه با صندلی های مانیتوردار و شارژر اختصاصی

time 15:00
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

infoهمراه با مانیتور اختصاصی
هر نفر ۲٬۰۳۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

مارال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتور دار شخصی

time 17:15
1403/03/02

یزدbusپایانه کاراندیش (شیراز)

infoهمراه با مانیتور اختصاصی
هر نفر ۲٬۰۳۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0

سوالات متداول