بلیط اتوبوس یزد به شیراز

، 6 سرویس برای تاریخ 1402/09/18 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس یزد به شیراز

، 6 سرویس یافت شد.
0
T04

میهن نورآریا یزد

اسکانیا VIP مانیتوردار با شارژر اختصاصی

14:15 (1402/09/18 )

یزد پایانه کاراندیش (شیراز)

جایگاه میهن نور
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 10
1
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

غزال VIP تخت شو همراه با شارژر اختصاصی

12:30 (1402/09/18 )

یزد پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 6
2
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

VIP غزال سه محورتخت شو همراه با صندلی های مانیتوردار و شارژر اختصاصی

15:00 (1402/09/18 )

یزد پایانه کاراندیش (شیراز)

همراه با مانیتور اختصاصی
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 12
3
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

مارال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتور دار شخصی

17:15 (1402/09/18 )

یزد پایانه کاراندیش (شیراز)

همراه با مانیتور اختصاصی
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 12
4
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

درسا VIP تخت شو همراه باصندلی های مانیتوردار شخصی و شارژر اختصاصی

23:00 (1402/09/18 )

یزد پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 8
5
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

مارال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتوردار شخصی و شارژر اختصاصی

23:55 (1402/09/18 )

یزد پایانه کاراندیش (شیراز)

جايگاه همسفر چابكسواران
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 2