بلیط اتوبوس یزد به شیراز

، 4 سرویس یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس یزد به شیراز

، 4 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

مارال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتوردار شخصی و شارژر اختصاصی

15:00 (1402/01/07 )

یزد پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 1,575,000 ریال
ظرفیت : 1
1
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

مارال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتور دار شخصی

17:15 (1402/01/07 )

یزد پایانه کاراندیش (شیراز)

همراه با مانیتور اختصاصی
هر نفر 1,575,000 ریال
ظرفیت : 18
2
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

غزال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتور دارشخصی و شارژ

23:00 (1402/01/07 )

یزد پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 1,575,000 ریال
ظرفیت : 10
3
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

مارال VIP تخت شو همراه با صندلی های مانیتوردار شخصی و شارژر اختصاصی

23:55 (1402/01/07 )

یزد پایانه کاراندیش (شیراز)

جايگاه همسفر چابكسواران
هر نفر 1,575,000 ریال
ظرفیت : 7