بلیط اتوبوس شیراز به سنندج

، 1 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس شیراز به سنندج

، 1 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T11

َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

VIP 2+1

13:30 (1402/09/09 )

پایانه کاراندیش (شیراز) سنندج

محل سوارشدن جایگاه 20-21
هر نفر 4,580,000 ریال
ظرفیت : 17