بلیط اتوبوس رشت به مشهد (خراسان )

، 7 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس رشت به مشهد (خراسان )

، 7 سرویس یافت شد.
0
T15

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

VOLVO VIP B9 ۲۵

14:00 (1402/01/08 )

رشت مشهد (خراسان )

شاهین گیلان تعاونی 15
هر نفر 4,215,000 ریال
ظرفیت : 6
1
T15

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

SCANIA VIP نفره ۲۵ تخت شو

16:30 (1402/01/08 )

رشت مشهد (خراسان )

هر نفر 4,215,000 ریال
ظرفیت : 10
2
T15

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

SCANIA VIP نفره ۲۵ تخت شو

17:30 (1402/01/08 )

رشت مشهد (خراسان )

هر نفر 4,215,000 ریال
ظرفیت : 12
3
T11

موسسه آریا سفر آسیا رشت

وی ای پی مارال ۲۵ نفره با شارژر اختصاصی

14:15 (1402/01/08 )

رشت مشهد (خراسان )

هر نفر 4,210,000 ریال
ظرفیت : 4
4
T11

موسسه آریا سفر آسیا رشت

وی ای پی مارال ۲۵ نفره با شارژر اختصاصی

14:30 (1402/01/08 )

رشت مشهد (خراسان )

هر نفر 4,216,212 ریال
ظرفیت : 0
5
T11

موسسه آریا سفر آسیا رشت

وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره اسکانیا مارال

17:15 (1402/01/08 )

رشت مشهد (خراسان )

هر نفر 4,216,212 ریال
ظرفیت : 12
6
ARTA

شرکت آرتا سبلان رشت

وی ای پی تخت شو ۲۵نفره ( مارال)

17:00 (1402/01/08 )

رشت مشهد (خراسان )

آرتا سبلان رشت 33621665_33621666
هر نفر 4,216,212 ریال
ظرفیت : 8