بلیط اتوبوس رشت به مشهد (خراسان )

، 8 سرویس برای تاریخ 1402/09/18 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس رشت به مشهد (خراسان )

، 8 سرویس یافت شد.
0
T15

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

SCANIA

12:30 (1402/09/18 )

رشت مشهد (خراسان )

هر نفر 2,450,000 ریال
ظرفیت : 24
1
T15

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

VOLVO VIP B9 ۲۵

14:00 (1402/09/18 )

رشت مشهد (خراسان )

هر نفر 4,350,000 ریال
ظرفیت : 6
2
T15

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

SCANIA VIP نفره ۲۵ تخت شو

16:30 (1402/09/18 )

رشت مشهد (خراسان )

هر نفر 4,350,000 ریال
ظرفیت : 14
3
T15

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

SCANIA VIP نفره ۲۹ تخت شو خاص

17:30 (1402/09/18 )

رشت مشهد (خراسان )

undefined
هر نفر 4,350,000 ریال
ظرفیت : 12
4
T11

موسسه آریا سفر آسیا رشت

وی ای پی مارال ۲۵ نفره با شارژر اختصاصی

13:15 (1402/09/18 )

رشت مشهد (خراسان )

09117154203بابک عبداله زاده
هر نفر 4,350,000 ریال
ظرفیت : 11
5
T11

موسسه آریا سفر آسیا رشت

وی ای پی مارال ۲۵ نفره با شارژر اختصاصی

13:30 (1402/09/18 )

رشت مشهد (خراسان )

هر نفر 4,350,000 ریال
ظرفیت : 0
6
T11

موسسه آریا سفر آسیا رشت

وی ای پی مارال ۲۵ نفره با شارژر اختصاصی

14:30 (1402/09/18 )

رشت مشهد (خراسان )

بابک عبداله زاده09117154203
هر نفر 4,350,000 ریال
ظرفیت : 6
7
ARTA

شرکت آرتا سبلان رشت

وی ای پی تخت شو ۲۵نفره ( مارال)

16:30 (1402/09/18 )

رشت مشهد (خراسان )

آرتا سبلان رشت 33621665_33621666
هر نفر 4,350,000 ریال
ظرفیت : 6