بلیط اتوبوس گرگان به تهران

، 12 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (7)

بلیط اتوبوس گرگان به تهران

، 12 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

VIP 25 نفره

21:45 (1401/12/29 )

گرگان تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,825,000 ریال
ظرفیت : 9
1
T11

شرکت مسافربرى شماره 11 آریا سفرآسیا گرگان

اسکانیا ۲۵ نفر وی آی پی

20:00 (1401/12/29 )

گرگان تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,825,000 ریال
ظرفیت : 8
2
T11

شرکت مسافربرى شماره 11 آریا سفرآسیا گرگان

اسکانیا ۲۵ نفر وی آی پی

23:15 (1401/12/29 )

گرگان تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,825,000 ریال
ظرفیت : 6
3
T07

شرکت مسافربرى شماره هفت عدل گرگان

اسکانیا ۳۲ صندلی وی ای پی

21:00 (1401/12/29 )

گرگان پایانه غرب(تهران)

مقصد نهایی : شهریار
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 16
4
T08

شرکت مسافربرى لوان نورگرگان

VIPتخت شو ۲۵نفره

18:00 (1401/12/29 )

گرگان تهران

مقصد نهایی : زنجان
هر نفر 1,825,000 ریال
ظرفیت : 16
5
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - دفترخیابان ولیعصر

درسا VIP با مانیتور اختصاصی حرکت از ترمینال

23:00 (1401/12/29 )

گرگان تهران

هر نفر 1,825,000 ریال
ظرفیت : 13
6
SYRSFR

سیر و سفر گرگان

مارال 25 نفره VIP

21:00 (1401/12/29 )

گرگان تهران با سرویس شهر قدس

مقصد نهایی : شهر قدس
هر نفر 1,825,000 ریال
ظرفیت : 5
7
SYRSFR

سیر و سفر گرگان

درسا VIP با مانيتور شخصي

23:00 (1401/12/29 )

گرگان تهران

هر نفر 1,825,000 ریال
ظرفیت : 0
8
SYRSFR

سیر و سفر گرگان

مارال 44 نفره

23:15 (1401/12/29 )

گرگان تهران

هر نفر 985,000 ریال
ظرفیت : 0
9
SYRSFR

سیر و سفر گرگان

درسا VIP با مانيتور شخصي

23:30 (1401/12/29 )

گرگان تهران

هر نفر 1,825,000 ریال
ظرفیت : 0
10
SYRSFR

سیر و سفر گرگان

درسا VIP با مانيتور شخصي

23:58 (1401/12/29 )

گرگان تهران

هر نفر 1,825,000 ریال
ظرفیت : 0
11
ROYAL

رویال سفر ایرانیان گرگان

درسا VIP مانيتوردار

23:30 (1401/12/29 )

گرگان تهران شرق

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,825,000 ریال
ظرفیت : 0