بلیط اتوبوس بوشهر به تهران

، 6 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس بوشهر به تهران

، 6 سرویس یافت شد.
0
T14

تعاونی14پارسیان

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

16:30 (1401/12/29 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,000,000 ریال
ظرفیت : 19
1
ASYSFR

آسیا سفر شعبه بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

18:00 (1401/12/29 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,000,000 ریال
ظرفیت : 9
2
T14

تعاونی14پارسیان

MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

19:00 (1401/12/29 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,000,000 ریال
ظرفیت : 18
3
T15

ترابرسیربیتا

Scania VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

19:30 (1401/12/29 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,000,000 ریال
ظرفیت : 22
4
SYRSFR

سیروسفر بوشهر

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

20:30 (1401/12/29 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,000,000 ریال
ظرفیت : 7
5
T14

تعاونی14پارسیان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

21:00 (1401/12/29 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,000,000 ریال
ظرفیت : 19