بلیط اتوبوس بوشهر به تهران

، 11 سرویس برای تاریخ 1402/09/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (6)

بلیط اتوبوس بوشهر به تهران

، 11 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

همسفر چابکسواران بوشهر

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

12:30 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 0
1
SYRSFR

سیروسفر بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

13:00 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T14

تعاونی14پارسیان

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

13:30 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 0
3
ROYAL

رویال سفر بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

15:00 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه بیهقی

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 8
4
HMSFR

همسفر چابکسواران بوشهر

Scania Maral VIP 2+1

16:00 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 10
5
T14

تعاونی14پارسیان

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

16:30 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 19
6
SYRSFR

سیروسفر بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

17:30 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 15
7
ASYSFR

آسیا سفر شعبه بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

18:00 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 6
8
T15

ترابرسیربیتا

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

19:30 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 11
9
SYRSFR

سیروسفر بوشهر

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

20:30 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 9
10
T14

تعاونی14پارسیان

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

21:00 (1402/09/10 )

بوشهر پایانه جنوب

هر نفر 4,050,000 ریال
ظرفیت : 24