بلیط اتوبوس بوشهر به بندرعباس

، 5 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس بوشهر به بندرعباس

، 5 سرویس یافت شد.
0
T01

شماره یک

Volvo classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

15:00 (1402/01/07 )

بوشهر بندرعباس

هر نفر 1,600,000 ریال
ظرفیت : 14
1
HMSFR

همسفر چابکسواران بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع

16:00 (1402/01/07 )

بوشهر بندرعباس

هر نفر 2,600,000 ریال
ظرفیت : 1
2
HMSFR

همسفر چابکسواران بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع

18:00 (1402/01/07 )

بوشهر بندرعباس

هر نفر 2,600,000 ریال
ظرفیت : 0
3
ROYAL

رویال سفر بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

19:00 (1402/01/07 )

بوشهر بندرعباس

هر نفر 2,600,000 ریال
ظرفیت : 0
4
HMSFR

همسفر چابکسواران بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع

20:00 (1402/01/07 )

بوشهر بندرعباس

هر نفر 2,600,000 ریال
ظرفیت : 0