بلیط اتوبوس اهواز به تهران

، 23 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (10)

بلیط اتوبوس اهواز به تهران

، 23 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

VIPتختشو( شارژر اختصاصی)

18:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز تهران ( پایانه جنوب )

تلفن رزرو 06133780000
هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 2
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

VIP تختشو(مانیتور-شارژاختصاصی)

21:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز تهران ( پایانه جنوب )

جایگاه شماره یک
هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 1
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت

مارال۲۵نفره vipپک بهداشتی(با جاشارژموبایل اختصاصی )

15:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب تهران

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 25
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت

مارال۲۵نفره vipپک بهداشتی(با جاشارژموبایل اختصاصی )

17:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب تهران

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 5
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت

مارال۲۵نفره vipپک بهداشتی(با جاشارژموبایل اختصاصی )

19:00 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب تهران

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 1
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت

Man***VIP مانیتور دار وشارژر اختصاصی/

16:00 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 5
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت

MAN**وی آی پی با شارژر

19:15 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 0
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت

Maral vip مانیتوردار*شارژر اختصاصی/تشریفاتی/هر۵خریداینترنتی ۱بلیط هدیه ازشرکت اسیاسفر

19:00 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 4
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت

مارال تشریفاتی همراه شارژرشخصی هرصندلی/پک بهداشتی/هر۵خریداینترنتی ۱بلیط هدیه ازشرکت اسیاسفر

21:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 2
9
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت

مارال کلاسیک۲۹ نفر*** لوکس راحت/همراه شارژراختصاصی /ترمینال شهیدکلانتری هر۵خریداینترنتی ۱بلیط هدیه ازشرکت اسیاسفر

15:00 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 2,630,000 ریال
ظرفیت : 0
10
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت

مارال تشریفاتی همراه شارژرشخصی هرصندلی/پک بهداشتی/هر۵خریداینترنتی ۱بلیط هدیه ازشرکت اسیاسفر

21:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 2
11
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T11

شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت

وی آی پی مانیتوردارتخت شو(۲۵نفره)همراه باشارژراختصاصی

19:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب تهران

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 0
12
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T11

شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت

وی آی پی مانیتوردارتخت شو(۲۵نفره)همراه باشارژراختصاصی

22:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب تهران

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 0
13
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی

vipتخت شو newfaceمانیتوردار با شارژ اختصاصی و پذیرایی

15:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 0
14
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی

vipتک۲۵نفره تخت شو مانیتوردار-شارژاختصاصی و پذیرایی

19:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 1
15
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T17

شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت

وی آی پی ۲۵نفره مانیتوردارهمراه باشارژاختصاصی/تخت شو

16:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب تهران

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 0
16
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T07

شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه سیاحت

VIP ***درسا ***مانیتوردارشارژاختصاصی

18:00 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 3
17
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T07

شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه سیاحت

VIP ***تشریفاتی ***همراه با شارژ اختصاصی

20:00 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 9
18
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت

وی آی پی۲۵نفره اسکانیا مارال مجهز به شارژر اختصاصی )

14:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 3
19
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت

وی آی پی۲۵نفره اسکانیا مارال مجهز به شارژر اختصاصی )

17:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 4
20
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر تعاونی 10 اهواز

وی آی پی تخت شو۲۵نفره باشارژراختصاصی

16:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 0
21
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر تعاونی 10 اهواز

وی آی پی تخت شو۲۵نفره باشارژراختصاصی

20:30 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 0
22
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر تعاونی 10 اهواز

وی آی پی تخت شو۲۵نفره باشارژراختصاصی

22:15 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 3,220,000 ریال
ظرفیت : 0