بلیط اتوبوس زاهدان به یزد

، 4 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس زاهدان به یزد

، 4 سرویس یافت شد.
0
T04

میهن نورآریا زاهدان

Scania classicus 2+2

14:30 (1402/09/09 )

زاهدان یزد

مقصد نهایی : میبد
هر نفر 1,450,000 ریال
ظرفیت : 32
1
T16

جهان گشت مهر زاهدان

Volvo classicus 2+2

15:10 (1402/09/09 )

زاهدان یزد

هر نفر 1,450,000 ریال
ظرفیت : 39
2
T04

میهن نورآریا زاهدان

Scania VIP 2+1

15:30 (1402/09/09 )

زاهدان یزد

هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 16
3
T04

میهن نورآریا زاهدان

Scania VIP 2+1

16:30 (1402/09/09 )

زاهدان یزد

هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 16