بلیط اتوبوس زاهدان به شیراز

، 13 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس زاهدان به شیراز

، 13 سرویس یافت شد.
0
T12

گیتی نوردغزال زاهدان

VIP 2+1

11:30 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 25
1
T12

گیتی نوردغزال زاهدان

VIP 2+1

12:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 25
2
T02

پیک معتمد زاهدان

classicus 2+2

12:40 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 1,800,000 ریال
ظرفیت : 0
3
T02

پیک معتمد زاهدان

classicus 2+2

12:45 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 1,800,000 ریال
ظرفیت : 0
4
T07

شماره 7عدل زاهدان

classicus 2+2

13:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 1,500,000 ریال
ظرفیت : 0
5
T04

میهن نورآریا زاهدان

Scania VIP 2+1

13:20 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 25
6
T12

گیتی نوردغزال زاهدان

VIP 2+1

14:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 25
7
T04

میهن نورآریا زاهدان

Scania VIP 2+1

14:50 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 24
8
GTYPMA

گیتی پیما زاهدان

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی

15:30 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 0
9
T07

شماره 7عدل زاهدان

Scania classicus 2+2

15:45 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 1,800,000 ریال
ظرفیت : 40
10
GTYPMA

گیتی پیما زاهدان

VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 19
11
GTYPMA

گیتی پیما زاهدان

VIP 2+1

17:30 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 25
12
T12

گیتی نوردغزال زاهدان

VIP 2+1

18:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 18