بلیط اتوبوس زاهدان به کرمان

، 4 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس زاهدان به کرمان

، 4 سرویس یافت شد.
0
T01

شماره یک زاهدان

اسکانیا

21:00 (1401/12/29 )

زاهدان کرمان

هر نفر 950,000 855,000 ریال
ظرفیت : 28
1
T01

شماره یک زاهدان

VIP تک صندلی

22:00 (1401/12/29 )

زاهدان کرمان

هر نفر 1,650,000 1,485,000 ریال
ظرفیت : 21
2
T01

شماره یک زاهدان

اسکانیا

21:00 (1401/12/29 )

زاهدان کرمان

هر نفر 900,000 810,000 ریال
ظرفیت : 28
3
T07

شماره 7عدل زاهدان

Scania classicus 2+2

18:30 (1401/12/29 )

زاهدان کرمان

هر نفر 950,000 ریال
ظرفیت : 0