بلیط اتوبوس زاهدان به اصفهان

، 10 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس زاهدان به اصفهان

، 10 سرویس یافت شد.
0
GTYPMA

گیتی پیما زاهدان

classicus 2+2

10:45 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 44
1
T16

جهان گشت مهر زاهدان

classicus 2+2

12:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 44
2
0

آسیاسفر زاهدان

classicus 2+2

12:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 44
3
T17

پیک صبا زاهدان

classicus 2+2

13:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
4
T17

پیک صبا زاهدان

VIP 2+1

14:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,400,000 ریال
ظرفیت : 0
5
T17

پیک صبا زاهدان

VIP 2+1

15:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,400,000 ریال
ظرفیت : 0
6
0

آسیاسفر زاهدان

VIP 2+1

15:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 3,000,000 ریال
ظرفیت : 20
7
0

آسیاسفر زاهدان

VIP 2+1

16:20 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 3,000,000 ریال
ظرفیت : 22
8
0

آسیاسفر زاهدان

VIP 2+1

17:20 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 3,000,000 ریال
ظرفیت : 20
9
T07

شماره 7عدل زاهدان

Scania VIP 2+1

18:00 (1402/01/11 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 3,000,000 ریال
ظرفیت : 16