بلیط اتوبوس زاهدان به اصفهان

، 15 سرویس برای تاریخ 1402/09/18 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (8)

بلیط اتوبوس زاهدان به اصفهان

، 15 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

شرکت همسفر زاهدان

VIP تک صندلی

12:30 (1402/09/18 )

زاهدان اصفهان

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 15
1
0

آسیاسفر زاهدان

classicus 2+2

12:30 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 40
2
T06

ایمن سفرایرانیان شماره شش زاهدان

classicus 2+2

13:00 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 40
3
GTYPMA

گیتی پیما زاهدان

VIP 2+1

13:01 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 22
4
T07

شماره 7عدل زاهدان

classicus 2+2

13:30 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 0
5
T04

میهن نورآریا زاهدان

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:30 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه صفه (اصفهان )

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 19
6
T07

شماره 7عدل زاهدان

classicus 2+2

15:00 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

09029725659
هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 0
7
0

آسیاسفر زاهدان

VIP 2+1

15:00 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 17
8
T17

پیک صبا زاهدان

VIP 2+1

15:00 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 22
9
T17

پیک صبا زاهدان

classicus 2+2

15:30 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 40
10
0

آسیاسفر زاهدان

VIP 2+1

16:00 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 17
11
T01

ایران پیماامید زاهدان

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی

16:30 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 16
12
0

آسیاسفر زاهدان

VIP 2+1

17:00 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 25
13
T07

شماره 7عدل زاهدان

classicus 2+2

17:20 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

09029725659
هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 36
14
T07

شماره 7عدل زاهدان

VIP 2+1

18:00 (1402/09/18 )

زاهدان پایانه کاوه (اصفهان )

09029725659
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 18