بلیط اتوبوس یزد به زنجان

، 2 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس یزد به زنجان

، 2 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

مارالVIP مانیتوردار+ شارژر اختصاصی

19:30 (1401/12/29 )

یزد زنجان

مقصد نهایی : تبریز
هر نفر 3,655,000 ریال
ظرفیت : 1
1
T14

شرکت شماره 14 پارسیان شعبه یزد

مارالvipتخت شو+شارژاختصاصی

18:00 (1401/12/29 )

یزد زنجان

مقصد نهایی : تبریز
جایگاه شماره ۷
هر نفر 3,655,000 ریال
ظرفیت : 11