بلیط اتوبوس یزد به شهرکرد

، 1 سرویس برای تاریخ 1402/09/16 یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس یزد به شهرکرد

، 1 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

اسکانیا ۴۴ صندلی

21:00 (1402/09/16 )

یزد شهرکرد

جايگاه همسفر چابكسواران
هر نفر 990,000 ریال
ظرفیت : 30