بلیط اتوبوس یزد به قم

، 4 سرویس برای تاریخ 1402/09/18 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس یزد به قم

، 4 سرویس یافت شد.
0
GTYPMA

شرکت گیتی پیما یزد

تک صندلی کلاسیک -(۳۱نفره) شارژراختصاصی

22:30 (1402/09/18 )

یزد قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب(تهران)
جایگاه گیتی پیما
هر نفر 1,490,000 ریال
ظرفیت : 28
1
GTYPMA

شرکت گیتی پیما یزد

VIP تخت شوشارژراختصاصی

14:45 (1402/09/18 )

یزد قم

مقصد نهایی : گرگان
هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 9
2
MAHAN

شرکت ماهان سفر یزد

اسکانیا 44 صندلی

23:00 (1402/09/18 )

یزد قم

مقصد نهایی : پایانه غرب(تهران)
هر نفر 1,070,000 ریال
ظرفیت : 14
3
MAHAN

شرکت ماهان سفر یزد

اسکانیا 44 صندلی

21:00 (1402/09/18 )

یزد قم

مقصد نهایی : پایانه غرب(تهران)
هر نفر 1,070,000 ریال
ظرفیت : 5