بلیط اتوبوس یزد به مشهد (خراسان )

، 5 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس یزد به مشهد (خراسان )

، 5 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

غزالVIPتخت شو۲۵نفره

19:00 (1401/12/29 )

یزد مشهد (خراسان )

هر نفر 3,300,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T16

شرکت تعاونی 16 جهان گشت یزد

اسکانیا ۴۴ صندلی

17:00 (1401/12/29 )

یزد مشهد (خراسان )

هر نفر 1,875,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T16

شرکت تعاونی 16 جهان گشت یزد

اسکانیا ۴۴ صندلی

19:30 (1401/12/29 )

یزد مشهد (خراسان )

هر نفر 1,875,000 ریال
ظرفیت : 10
3
T12

شرکت شماره 12 گیتی نورد یزد

غزال VIP تخت شو با شارژر اختصاصی

20:00 (1401/12/29 )

یزد مشهد (خراسان )

هر نفر 3,300,000 ریال
ظرفیت : 3
4
ROYAL

رویال سفر ایرانیان يزد

غزال VIP تخت شو 25 نفره

18:15 (1401/12/29 )

يزد مشهد

هر نفر 3,300,000 ریال
ظرفیت : 1