بلیط اتوبوس یزد به کرج

، 4 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس یزد به کرج

، 4 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

مارالVIP مانیتوردار+ شارژر اختصاصی

19:30 (1401/12/29 )

یزد کرج

مقصد نهایی : تبریز
هر نفر 2,420,000 ریال
ظرفیت : 1
1
T13

تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

مارال VIPتخت شومانیتودار باشارژ اخثصاصی راننده محتشم

22:30 (1401/12/29 )

یزد کرج

سکوی تعاونی 13 تک سفر
هر نفر 2,420,000 ریال
ظرفیت : 13
2
T13

تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

مارال VIPتخت شومانیتودار باشارژ اخثصاصی راننده محتشم

22:30 (1401/12/29 )

یزد کرج

سکوی تعاونی 13 تک سفر
هر نفر 2,420,000 ریال
ظرفیت : 13
3
SYRSFR

سیر و سفر يزد

غزال VIP تخت شو 25 نفره

22:30 (1401/12/29 )

يزد کرج

هر نفر 2,420,000 ریال
ظرفیت : 1