زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (6)

بلیط اتوبوس ارومیه به تهران

متاسفانه برای مسیر ارومیه به تهران در تاریخ 1402/07/08 اتوبوسی وجود ندارد.

شما می توانید درخواست سرویس برای این مسیر را در پایانه ثبت کنید. به محض در دسترس شدن بلیط به شما اطلاع می دهیم.

به محض در دسترس شدن بلیط خبرم کن
0
T01

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

اسکانیا سه محور تختشو+جای شارژاختصاصی(۲۹)

21:00 (1402/07/08 )

ارومیه تهران(پایانه غرب)

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T01

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

مان VIP تخت شو+جای شارژاختصاصی (۲۶)

22:00 (1402/07/08 )

ارومیه تهران(پایانه غرب)

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T01

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

مان VIP تخت شو+جای شارژاختصاصی (۲۶)

23:00 (1402/07/08 )

ارومیه تهران(پایانه غرب)

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
3
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اروميه

مارال 25 نفره VIP

21:00 (1402/07/08 )

اروميه تهران

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
4
SYRSFR

سیروسفر ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

20:00 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه بیهقی

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
5
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
6
T15

ترابربی تا ارومیه

Scania VIP 2+1

20:30 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
7
0

تکسفر ایرانیان ارومیه

MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:55 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
8
SYRSFR

سیروسفر ارومیه

MAN VIP 2+1 / مانیتوردار /

21:00 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه بیهقی

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
9
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
10
T15

ترابربی تا ارومیه

Scania VIP 2+1

21:30 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
11
0

تکسفر ایرانیان ارومیه

MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:55 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
12
T07

عدل ارومیه

Scania Dorsa VIP 2+1

22:00 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
13
T15

ترابربی تا ارومیه

MAN VIP 2+1

22:30 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
14
T07

عدل ارومیه

Scania Maral LX VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
15
SYRSFR

سیروسفر ارومیه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی

22:30 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه بیهقی

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
16
0

تکسفر ایرانیان ارومیه

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:55 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
17
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
18
SYRSFR

سیروسفر ارومیه

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی

23:30 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
19
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

23:30 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
20
0

تکسفر ایرانیان ارومیه

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:58 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0
21
T07

عدل ارومیه

MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / یک وعده غذای گرم / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/07/08 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,780,000 ریال
ظرفیت : 0