بلیط اتوبوس ارومیه به تهران

، 30 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (7)

بلیط اتوبوس ارومیه به تهران

، 30 سرویس یافت شد.
0
T01

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

اسکانیا تخت شو مارال(جدید)مانیتوردار+جای شارژ

23:00 (1402/01/11 )

ارومیه تهران(پایانه غرب)

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 4
1
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اروميه

مارال 25 نفره VIP

20:01 (1402/01/11 )

اروميه تهران

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
2
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اروميه

مارال 25 نفره VIP

21:02 (1402/01/11 )

اروميه تهران

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 18
3
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اروميه

مارال 25 نفره VIP

22:30 (1402/01/11 )

اروميه تهران

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 9
4
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

09:45 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 4
5
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

11:00 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 3
6
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

12:00 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
7
T07

عدل ارومیه

Scania Maral LX VIP 2+1

18:15 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
8
T04

میهن نور ارومیه

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1402/01/11 )

ارومیه تهران با سرویس قم

مقصد نهایی : قم
هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 17
9
T07

عدل ارومیه

Scania Maral LX VIP 2+1

19:15 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 20
10
T15

ترابربی تا ارومیه

MAN VIP 2+1

19:30 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
11
T07

عدل ارومیه

Volvo B9R VIP 2+1

20:00 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 20
12
SYRSFR

سیروسفر ارومیه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی

20:00 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه بیهقی

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 17
13
T15

ترابربی تا ارومیه

Scania Maral LX VIP 2+1

20:30 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
14
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

20:30 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 17
15
0

تکسفر ایرانیان ارومیه

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:55 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 17
16
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

21:00 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 9
17
SYRSFR

سیروسفر ارومیه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی

21:00 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه بیهقی

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 18
18
T15

ترابربی تا ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

21:30 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
19
0

تکسفر ایرانیان ارومیه

VIP 2+1 / پذیرایی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:55 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
20
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

22:00 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 8
21
T07

عدل ارومیه

Scania Maral LX VIP 2+1

22:30 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 2
22
SYRSFR

سیروسفر ارومیه

Scania Maral LX VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی

22:30 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه بیهقی

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 15
23
0

تکسفر ایرانیان ارومیه

VIP 2+1 / پذیرایی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:55 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
24
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

23:00 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 11
25
T15

ترابربی تا ارومیه

MAN VIP 2+1

23:30 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 16
26
SYRSFR

سیروسفر ارومیه

Scania Dorsa VIP 2+1

23:30 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه بیهقی

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 17
27
T07

عدل ارومیه

Scania Maral VIP 2+1

23:30 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 11
28
0

تکسفر ایرانیان ارومیه

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:58 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 6
29
T07

عدل ارومیه

MAN VIP 2+1

23:59 (1402/01/11 )

ارومیه پایانه غرب

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 12