زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس ارومیه به سنندج

متاسفانه برای مسیر ارومیه به سنندج در تاریخ 1402/07/08 اتوبوسی وجود ندارد.

شما می توانید درخواست سرویس برای این مسیر را در پایانه ثبت کنید. به محض در دسترس شدن بلیط به شما اطلاع می دهیم.

به محض در دسترس شدن بلیط خبرم کن
0
T04

میهن نور ارومیه

Scania classicus 2+1

19:45 (1402/07/08 )

ارومیه سنندج با سرویس کرمانشاه

مقصد نهایی : کرمانشاه
تلفن رزرو 04432331735
هر نفر 1,800,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T15

ترابربی تا ارومیه

Scania classicus 2+1

20:15 (1402/07/08 )

ارومیه سنندج با سرویس کرمانشاه

مقصد نهایی : کرمانشاه
تک صندلی(طلوع مهر)
هر نفر 1,770,000 ریال
ظرفیت : 0