بلیط اتوبوس ارومیه به رشت

، 1 سرویس یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس ارومیه به رشت

، 1 سرویس یافت شد.
0
T07

عدل ارومیه

Scania Maral LX VIP 2+1

19:00 (1402/01/11 )

ارومیه رشت با سرویس لنگرود

مقصد نهایی : لنگرود
باپذیرایی طول مسیر(کلانی)
هر نفر 2,800,000 ریال
ظرفیت : 0