زمان حرکت

بلیط اتوبوس ارومیه به خرم آباد (لرستان )

متاسفانه برای مسیر ارومیه به خرم آباد (لرستان ) در تاریخ 1402/09/09 صندلی خالی وجود ندارد.

شما می توانید درخواست سرویس برای این مسیر را در پایانه ثبت کنید. به محض در دسترس شدن بلیط به شما اطلاع می دهیم.

به محض در دسترس شدن بلیط خبرم کن
0
T15

ترابربی تا ارومیه

Scania classicus 2+1

20:00 (1402/09/09 )

ارومیه خرم آباد (لرستان )

تک صندلی(طالبی)09141472958
هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 0