بلیط اتوبوس ارومیه به کرمانشاه

، 3 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس ارومیه به کرمانشاه

، 3 سرویس یافت شد.
0
T01

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

اسکانیا سه محور

19:30 (1402/09/09 )

ارومیه کرمانشاه

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 19
1
T04

میهن نور ارومیه

Scania classicus 2+1

19:45 (1402/09/09 )

ارومیه کرمانشاه

تلفن رزرو 04432331735قسمی
هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 8
2
T15

ترابربی تا ارومیه

Scania classicus 2+1

20:15 (1402/09/09 )

ارومیه کرمانشاه

هر نفر 2,470,000 ریال
ظرفیت : 16