زمان حرکت

بلیط اتوبوس ارومیه به اردبیل

متاسفانه برای مسیر ارومیه به اردبیل در تاریخ 1402/09/09 صندلی خالی وجود ندارد.

شما می توانید درخواست سرویس برای این مسیر را در پایانه ثبت کنید. به محض در دسترس شدن بلیط به شما اطلاع می دهیم.

به محض در دسترس شدن بلیط خبرم کن
0
T07

عدل ارومیه

MAN classicus 2+2

11:45 (1402/09/09 )

ارومیه اردبیل

پاینده
هر نفر 1,150,000 ریال
ظرفیت : 0