بلیط اتوبوس تهران به زنجان

، 8 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس تهران به زنجان

، 8 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه غرب

مارال ۲۵نفره(vip)تخت شو (همسفر)

19:30 (1401/12/29 )

پایانه غرب تهران زنجان

رزرو02144667812
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 4
1
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

17:50 (1401/12/29 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 6
2
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

18:15 (1401/12/29 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 17
3
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

درسا تخت شو مانیتورداربا شارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

19:00 (1401/12/29 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 3
4
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

درسا تخت شو مانیتورداربا شارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

19:45 (1401/12/29 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 24
5
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

درسا تخت شو مانیتورداربا شارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

20:30 (1401/12/29 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 20
6
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

21:00 (1401/12/29 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 21
7
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

25 نفره (VIP)

19:15 (1401/12/29 )

تهران آزادي زنجان

هر نفر 1,520,000 ریال
ظرفیت : 0