بلیط اتوبوس تهران به یزد

، 28 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (11)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس تهران به یزد

، 28 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

اسکانیا مارال تخت شو۲۵نفره(مانیتوروشارژر)

23:30 (1402/01/08 )

پایانه غرب(تهران) یزد

هر نفر 2,260,000 ریال
ظرفیت : 12
1
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

۲۵VIPنفره تخت شو

23:45 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد

هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 18
2
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه

18:30 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد

مقصد نهایی : سیرجان
هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 20
3
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه

20:00 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد

مقصد نهایی : سیرجان
هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 15
4
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

VIPتخت شو باشارژراختصاصی+پذیرایی

17:00 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد

مقصد نهایی : سیرجان
هر نفر 2,260,000 ریال
ظرفیت : 11
5
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIPتخت شو با شارژراختصاصی

15:50 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد

مقصد نهایی : بندرعباس
هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 16
6
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIPتخت شو با شارژراختصاصی

16:30 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد

مقصد نهایی : بندرعباس
هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 21
7
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

vip تخت شو ۲۵ نفره با شارژر اختصاصی

21:30 (1402/01/08 )

پایانه غرب تهران یزد

هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 18
8
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

اسکانیا۴۴صندلی

21:30 (1402/01/08 )

پایانه جنوب(تهران) یزد

هر نفر 1,350,000 ریال
ظرفیت : 31
9
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

وی ای پی سه محور ۲۹ نفره***

23:00 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد

هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 16
10
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

VIP تخت شو+شارژر اختصاصی+پذیرایی

18:30 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد کمربندی

مقصد نهایی : سیرجان
هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 9
11
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

VIP تخت شو+شارژر اختصاصی+پذیرایی

19:30 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد کمربندی

مقصد نهایی : کرمان
هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 16
12
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

VIP تخت شو+شارژر اختصاصی+پذیرایی

21:00 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد کمربندی

مقصد نهایی : کرمان
هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 11
13
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

VIP تخت شو+شارژر اختصاصی+پذیرایی

20:30 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد کمربندی

مقصد نهایی : سیرجان
هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 5
14
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

VIP+مانیتور+تخت شو+شارژراختصاصی+پذیرائیM

19:00 (1402/01/08 )

پایانه جنوب تهران یزد کمربندی

مقصد نهایی : بندرعباس
هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 15
15
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

SCANIA-VIP32

21:00 (1402/01/08 )

پایانه شرق(تهران) یزد

هر نفر 1,840,000 ریال
ظرفیت : 18
16
T16

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

اسکانیا ۲۵VIP نفره تخت شو

22:30 (1402/01/08 )

پایانه غرب تهران یزد

هر نفر 2,260,000 ریال
ظرفیت : 17
17
T16

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

اسکانیا ۲۵VIP نفره تخت شو

22:30 (1402/01/08 )

پایانه غرب تهران یزد

هر نفر 2,260,000 ریال
ظرفیت : 17
18
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

۲۵نفره V.I.P

22:30 (1402/01/08 )

پایانه بیهقی(تهران) یزد

سکوی شماره 4
هر نفر 2,260,000 ریال
ظرفیت : 17
19
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

درسا VIP مانيتوردار

23:00 (1402/01/08 )

تهران بيهقي يزد

هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 2
20
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:30 (1402/01/08 )

تهران بيهقي يزد

هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 17
21
T07

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع

15:45 (1402/01/08 )

پایانه جنوب یزد با سرویس کرمان

مقصد نهایی : کرمان
هر نفر 1,470,000 ریال
ظرفیت : 1
22
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه جنوب

classicus 2+2

16:00 (1402/01/08 )

پایانه جنوب یزد با سرویس ایرانشهر

مقصد نهایی : ایرانشهر
هر نفر 1,350,000 ریال
ظرفیت : 12
23
T07

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:30 (1402/01/08 )

پایانه جنوب یزد با سرویس کرمان

مقصد نهایی : کرمان
هر نفر 2,260,000 ریال
ظرفیت : 17
24
MAHAN

شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

17:00 (1402/01/08 )

پایانه غرب یزد با سرویس کرمان

مقصد نهایی : کرمان
هر نفر 2,260,000 ریال
ظرفیت : 11
25
MAHAN

شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

Scania classicus 2+2

19:30 (1402/01/08 )

پایانه غرب یزد با سرویس مهریز

مقصد نهایی : مهریز
هر نفر 1,350,000 ریال
ظرفیت : 19
26
T07

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/01/08 )

پایانه جنوب یزد با سرویس کرمان

مقصد نهایی : کرمان
هر نفر 2,260,000 ریال
ظرفیت : 20
27
T16

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

VIP 2+1

22:30 (1402/01/08 )

پایانه غرب یزد

هر نفر 2,260,000 ریال
ظرفیت : 21