بلیط اتوبوس تهران به ارومیه

، 26 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (7)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس تهران به ارومیه

، 26 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

مان تخت شو۲۶نفرهVIP(شارژر اختصاصی)

21:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب(تهران) ارومیه

undefined
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 21
1
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

مان تخت شو۲۶نفرهVIP(شارژر اختصاصی)

22:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب(تهران) ارومیه

undefined
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 15
2
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

مارال سه محورتخت شو(شارژر اختصاصی)

23:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب(تهران) ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 15
3
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

مارال تخت شو ۲۵نفره با شارژر اختصاصی

21:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب تهران ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 0
4
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

مان تخت شو ۲۶نفره /امکانات شارژر اختصاصی -مانیتور اختصاصی

22:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب تهران ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 18
5
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مان ۲۶نفره VIPتخت شو USBدار

18:15 (1402/01/11 )

پایانه غرب(تهران) ارومیه

هر نفر 2,685,000 ریال
ظرفیت : 18
6
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال تخت شو۲۹نفره باشارژراختصاصی

22:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب(تهران) ارومیه

هر نفر 2,685,000 ریال
ظرفیت : 12
7
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

23:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب(تهران) ارومیه

هر نفر 2,680,000 ریال
ظرفیت : 8
8
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

۲۵نفره V.I.P

21:30 (1402/01/11 )

پایانه بیهقی(تهران) ارومیه

سکوی شماره 4
هر نفر 2,685,000 ریال
ظرفیت : 16
9
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

درسا VIP مانيتوردار

12:30 (1402/01/11 )

تهران آزادي اروميه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 16
10
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مان 26 نفره VIP

17:00 (1402/01/11 )

تهران آزادي اروميه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 22
11
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مارالvip25 نفره باشارژر اختصاصي

19:00 (1402/01/11 )

تهران آزادي اروميه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 20
12
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مان 26 نفره VIP

21:00 (1402/01/11 )

تهران آزادي اروميه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 20
13
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

20:00 (1402/01/11 )

تهران بيهقي اروميه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 10
14
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

مارال 25 نفره VIP

21:30 (1402/01/11 )

تهران بيهقي اروميه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 22
15
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

09:30 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 12
16
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

10:45 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 18
17
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

12:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 17
18
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

12:30 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

تختشو مانیتوردار 09909600339
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 18
19
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

MAN VIP 2+1

13:15 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 20
20
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral LX VIP 2+1

19:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 25
21
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

20:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

تختشو مانیتوردار 09909600339
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 16
22
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

21:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 6
23
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Dorsa VIP 2+1

22:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 6
24
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

23:00 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

تختشو مانیتوردار 09909600339
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 4
25
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

23:45 (1402/01/11 )

پایانه غرب ارومیه

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 0