بلیط اتوبوس تهران به تبریز

، 61 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (18)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس تهران به تبریز

، 61 سرویس یافت شد.
0
T10

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

vip25 مـارال تخت شو

08:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب تهران تبریز

09125130489
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T10

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

vip مارال.25.تخت شو

08:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب تهران تبریز

مقصد نهایی : اهر
09125130489
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 3
2
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

درسا تخت شو۲۵ نفره VIP مانیتور/ شارژردار

23:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب(تهران) تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 6
3
T11

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

وی ای پی ۲۵نفره باشارژراختصاصی

23:59 (1402/09/09 )

پایانه غرب(تهران) تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 7
4
T11

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

وی ای پی ۲۵نفره باشارژراختصاصی

22:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب(تهران) تبریز

مقصد نهایی : مرند
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 10
5
T03

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه غرب

مارال تخت شو ۲۵نفره با شارژر اختصاصی

09:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب(تهران) تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 18
6
T03

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه غرب

مارال تخت شو ۲۵نفره مانیتور و شارژر اختصاصی

10:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب(تهران) تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 18
7
T03

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه غرب

مارال تخت شو ۲۵نفره با شارژر اختصاصی

11:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب(تهران) تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 18
8
T03

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه غرب

vip تخت شو ۲۵نفره با شارژر اختصاصی

13:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب(تهران) تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 13
9
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

مارال تخت شو ۲۵نفره درجه یک

21:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تهران تبریز

02144662600
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
10
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

مارال تخت شو ۲۵نفره درجه یک

22:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تهران تبریز

02144662600
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 16
11
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

مارال تخت شو ۲۵نفره درجه یک

23:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تهران تبریز

02144662600
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
12
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدار

10:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب(تهران) تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 23
13
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مان ۲۶ نفره تخت شو

20:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب(تهران) تبریز

مقصد نهایی : مرند
09101914483-مختاری
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 7
14
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

اسکانیا ۲۵ صندلی ( تخت شو) مانیتوردار

10:30 (1402/09/09 )

پایانه جنوب تهران تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 5
15
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

مارال VIP تخت شو با شارژر

14:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب(تهران) تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 18
16
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مارال 25 نفره VIP

14:15 (1402/09/09 )

تهران آزادي تبريز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 18
17
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مان 25 نفره VIP

20:00 (1402/09/09 )

تهران آزادي تبريز

مقصد نهایی : هادي شهر
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 9
18
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مان 26 نفره VIP

21:30 (1402/09/09 )

تهران آزادي تبريز

مقصد نهایی : شبستر
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 18
19
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مارال 25 نفره VIP

22:30 (1402/09/09 )

تهران آزادي تبريز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 11
20
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

درسا vip + مانيتور + شارژر

23:30 (1402/09/09 )

تهران آزادي تبريز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 2
21
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

10:30 (1402/09/09 )

تهران بيهقي تبريز

مقصد نهایی : ارمنستان
هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 4
22
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

10:30 (1402/09/09 )

تهران بيهقي تبريز

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 5
23
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

13:30 (1402/09/09 )

تهران بيهقي تبريز

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 0
24
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

13:30 (1402/09/09 )

تهران بيهقي تبريز

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 0
25
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

مارال 25 نفره VIP

22:00 (1402/09/09 )

تهران بيهقي تبريز

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 15
26
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:00 (1402/09/09 )

تهران بيهقي تبريز

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 0
27
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

مارال 25 نفره VIP

23:59 (1402/09/09 )

تهران بيهقي تبريز

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 0
28
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:59 (1402/09/09 )

تهران بيهقي تبريز

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 0
29
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

08:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 16
30
T17

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

09:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 14
31
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

09:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : ارومیه
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 3
32
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

09:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 22
33
T17

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

10:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 20
34
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

10:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 18
35
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

10:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : ارومیه
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 14
36
T17

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

11:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 20
37
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

11:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 21
38
IRNPYAMN

شرکت ايران پيام نو-پایانه غرب

MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

12:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 16
39
T17

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

12:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 20
40
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 22
41
T17

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

14:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 13
42
IRNPYAMN

شرکت ايران پيام نو-پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 10
43
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

15:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : خوی
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 20
44
0

عصر ایران پایانه غرب

MAN VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:15 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : سلماس
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 21
45
0

سپهرآسیا غرب

MAN VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : قره ضیاءالدین
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
46
0

عصر ایران پایانه غرب

MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : سلماس
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 22
47
0

سپهرآسیا غرب

MAN VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : قره ضیاءالدین
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
48
IRNPYMN

شرکت ایران پیمان پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی

19:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : سلماس
هر نفر 2,180,100 ریال
ظرفیت : 20
49
T16

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 11
50
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

MAN VIP 2+1

20:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : هادیشهر
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 17
51
T09

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

Scania VIP 2+1

20:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : آذرشهر
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 11
52
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

Scania VIP 2+1

21:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : هادیشهر
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 7
53
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

مقصد نهایی : شندآباد
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 25
54
T16

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

Scania VIP 2+1

21:30 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 14
55
T17

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

22:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
56
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 9
57
T09

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

VIP 2+1

22:00 (1402/09/09 )

پایانه جنوب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 10
58
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

Scania VIP 2+1

22:45 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
59
T17

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 9
60
IRNPYAMN

شرکت ايران پيام نو-پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/09/09 )

پایانه غرب تبریز

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0