بلیط اتوبوس تهران به شیراز

، 50 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (12)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس تهران به شیراز

، 50 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه غرب

مان VIP تخت شو-با شارژر اختصاصی-همسفر

20:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 12
1
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه غرب

مان VIP تخت شو-با شارژر اختصاصی-همسفر

20:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 12
2
T10

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

VIP تخت شو با شارژراختصاصی

15:05 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 21
3
T10

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

VIP تخت شو با شارژراختصاصی

16:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 19
4
T10

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

VIP تخت شو با شارژراختصاصی

18:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 22
5
T10

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

vip درسا مانیتور دار با شارژر با اینترنت رایگان

20:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 21
6
T10

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

vip درسا مانیتور دار با شارژر با اینترنت رایگان

21:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 9
7
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

VIPمانیتوردار(۲۵نفره)+تغذیه+شارژراختصاصی

17:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 14
8
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

VIPمانیتوردار(۲۵نفره)+تغذیه+شارژراختصاصی

19:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 18
9
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

VIPمانیتوردار(۲۵نفره)+تغذیه+شارژراختصاصی

21:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 14
10
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIPتخت شو با شارژراختصاصی

15:55 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

ترمینال جنوب
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 12
11
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIPتخت شو با شارژراختصاصی

17:15 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

ترمینال جنوب
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 12
12
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIPتخت شو با شارژراختصاصی

16:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

مقصد نهایی : نی ریز
ترمینال جنوب
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 15
13
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIPتخت شو با شارژراختصاصی

17:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

مقصد نهایی : داراب (فارس )
ترمینال جنوب
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 12
14
T12

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

VIP همراه با شارژراختصاصی

15:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 19
15
T12

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

vipتمام تختشوهمراه با مانیتوروشارژاختصاصی پشت هر صندلی با اینترنت رایگان

17:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 15
16
T12

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

VIP همراه با شارژراختصاصی

18:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 17
17
T12

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

VIP همراه با شارژراختصاصی

19:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 19
18
T03

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

وی آی پی شارژ دار اختصاصی

13:15 (1402/01/07 )

پایانه جنوب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 18
19
T03

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

وی آی پی شارژ دار اختصاصی

14:45 (1402/01/07 )

پایانه جنوب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 12
20
T03

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

وی آی پی شارژ دار اختصاصی

16:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 17
21
T03

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

وی آی پی شارژ دار اختصاصی

17:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 18
22
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

وی آی پی۲۵صندلی باشارژراختصاصی

16:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 21
23
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

وی آی پی۲۵صندلی باشارژراختصاصی

17:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 22
24
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

وی آی پی۲۵صندلی باشارژراختصاصی

18:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 22
25
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

وی آی پی۲۵صندلی باشارژراختصاصی

19:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 20
26
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

VIP+مانیتوردار+شارژر+تخت شو+پذیرائی

14:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

مقصد نهایی : جهرم
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 1
27
SYRSFR

شركت سير و سفر پايانه جنوب

مارال۲۵* V.I.P تخت شو

11:45 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

مقصد نهایی : کازرون
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 0
28
SYRSFR

شركت سير و سفر پايانه جنوب

بی۹ * V.I.P 25 تخت شو

13:15 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

مقصد نهایی : جهرم
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 2
29
SYRSFR

شركت سير و سفر پايانه جنوب

بی۹ * V.I.P 25 تخت شو

16:15 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

مقصد نهایی : نی ریز
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 10
30
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه جنوب

ولوو VIPباشارژراختصاصی

12:45 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران شیراز

مقصد نهایی : کازرون
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 3
31
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

VIPمارال تخت شو شارژردار

15:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 2
32
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

ماهان مانیتوردار شارژدار

17:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 9
33
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

VIP تخت شو با شارژر اختصاصی

20:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 0
34
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

VIPمارال ماتیتوردار سه محور شارژردار

23:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) شیراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 0
35
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

مان V.I.P

20:00 (1402/01/07 )

پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

سکوی شماره 4
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 17
36
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

۲۵نفره V.I.P

21:00 (1402/01/07 )

پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

سکوی شماره 4
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 18
37
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

۲۵نفره V.I.P

22:00 (1402/01/07 )

پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

سکوی شماره 4
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 17
38
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

۲۵نفره V.I.P

23:00 (1402/01/07 )

پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

سکوی شماره 4
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 13
39
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

VIP 25 نفره مانيتور دار

17:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي شيراز با سرویس جهرم

مقصد نهایی : جهرم
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 9
40
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

18:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي شيراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 0
41
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

20:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي شيراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 17
42
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

21:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي شيراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 9
43
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

22:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي شيراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 19
44
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي شيراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 13
45
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي شيراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 0
46
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران جنوب

ولوو 25 نفرهvip تختشو مانيتوردار

21:00 (1402/01/07 )

تهران جنوب شيراز

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 21
47
T07

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب شیراز با سرویس فسا

مقصد نهایی : فسا
هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 2
48
T07

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:45 (1402/01/07 )

پایانه جنوب پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 14
49
T07

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 3,100,000 ریال
ظرفیت : 10