بلیط اتوبوس تهران به کرمانشاه

، 44 سرویس برای تاریخ 1402/09/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (11)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس تهران به کرمانشاه

، 44 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

درسا تخت شو۲۵ نفره VIP

13:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 6
1
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

اسکانیا مارال تخت شو۲۵نفره(مانیتوروشارژر)

14:45 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 2
2
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

درسا مانیتور دارتخت شو۲۵ نفره VIP

22:45 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 1
3
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

مان مانیتوردارتختشوvip

23:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 15
4
T11

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

وی ای پی ۲۵نفره باشارژراختصاصی

09:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 12
5
T11

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

وی ای پی۲۵ نفرتخت شو

11:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 9
6
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

06:15 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 10
7
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

درسا تخت شو۲۵نفره با مانیتور اختصاصی

14:45 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 15
8
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

درسا تخت شو۲۵نفره با مانیتور اختصاصی

17:15 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 10
9
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

22:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 4
10
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مان ۲۶نفره VIPتخت شو USBدار

23:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

undefined
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 23
11
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

23:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 6
12
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال تخت شو مانیتوردار باشارژر اختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

15:45 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 3
13
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال تخت شوباشارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

20:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 8
14
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

MAN با مانیتور و شارژر

06:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 17
15
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

مارال VIP تخت شو با شارژر

08:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب(تهران) کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 13
16
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

درسا vip + مانيتور + شارژر

10:45 (1402/09/10 )

تهران آزادي کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 4
17
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مان 25 نفره vip مانيتور دار

12:15 (1402/09/10 )

تهران آزادي کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 19
18
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

13:00 (1402/09/10 )

تهران بيهقي کرمانشاه

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 0
19
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:00 (1402/09/10 )

تهران بيهقي کرمانشاه

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 4
20
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:59 (1402/09/10 )

تهران بيهقي کرمانشاه

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 8
21
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:59 (1402/09/10 )

تهران بيهقي کرمانشاه

هر نفر 2,185,000 ریال
ظرفیت : 1
22
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

07:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 8
23
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

08:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 9
24
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

08:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 15
25
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

09:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 18
26
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

09:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 14
27
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / برق 220 ولت / تخت شو

09:45 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 11
28
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

09:45 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
29
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

10:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 10
30
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

11:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 9
31
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

11:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 16
32
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

12:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 9
33
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
34
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
35
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

15:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 7
36
0

ارس پیما

Scania VIP 2+1

16:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
37
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 12
38
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 21
39
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
40
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 8
41
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 8
42
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 6
43
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:45 (1402/09/10 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 6