بلیط اتوبوس تهران به کرمانشاه

، 19 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (6)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس تهران به کرمانشاه

، 19 سرویس یافت شد.
0
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:00 (1402/01/08 )

تهران بيهقي کرمانشاه

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 8
1
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

مارال 25 نفره VIP

23:59 (1402/01/08 )

تهران بيهقي کرمانشاه

محل سوار شدن سکوي اول
هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 9
2
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

23:59 (1402/01/08 )

تهران بيهقي کرمانشاه

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 7
3
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,112,500 ریال
ظرفیت : 14
4
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:30 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه با سرویس پاوه

مقصد نهایی : پاوه
هر نفر 2,110,000 ریال
ظرفیت : 11
5
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

15:30 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه با سرویس ایلام

مقصد نهایی : ایلام
هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 17
6
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,112,500 ریال
ظرفیت : 25
7
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1

17:30 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,112,500 ریال
ظرفیت : 17
8
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:45 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه با سرویس ایلام

مقصد نهایی : ایلام
هر نفر 2,110,000 ریال
ظرفیت : 17
9
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:45 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,112,500 ریال
ظرفیت : 21
10
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

classicus 2+2

19:00 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه با سرویس مهران

مقصد نهایی : مهران
هر نفر 1,220,000 ریال
ظرفیت : 37
11
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

20:00 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه با سرویس ایلام

مقصد نهایی : ایلام
هر نفر 1,225,000 ریال
ظرفیت : 36
12
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,112,500 ریال
ظرفیت : 16
13
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1

22:00 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,112,500 ریال
ظرفیت : 11
14
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,113,000 ریال
ظرفیت : 15
15
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,110,000 ریال
ظرفیت : 7
16
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,112,500 ریال
ظرفیت : 18
17
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:45 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,110,000 ریال
ظرفیت : 1
18
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/01/08 )

پایانه غرب کرمانشاه

هر نفر 2,113,000 ریال
ظرفیت : 0