بلیط اتوبوس تهران به ایلام

، 26 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (8)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس تهران به ایلام

، 26 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

اسکانیا ۴۴ نفره *

16:15 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) ایلام

مقصد نهایی : مهران (ایلام )
هر نفر 1,610,000 ریال
ظرفیت : 41
1
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

اسکانیا ۴۴ نفره *

17:15 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) ایلام

مقصد نهایی : مهران (ایلام )
هر نفر 1,610,000 ریال
ظرفیت : 39
2
T03

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه غرب

مارال۲۵نفره تخت شو

17:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) ایلام

مقصد نهایی : مهران (ایلام )
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 19
3
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

مارال تخت شو ۲۵نفره /مانیتوردار

15:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب تهران ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 8
4
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

vip تخت شو ۲۵ نفره با شارژر اختصاصی

17:29 (1402/01/07 )

پایانه غرب تهران ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 21
5
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

اسکانیا تخت شو۲۵ نفره

18:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب تهران ایلام

هر نفر 2,685,000 ریال
ظرفیت : 22
6
T13

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

مارال تخت شو ۲۵نفره با شارژر اختصاصی

20:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب تهران ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 7
7
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدار

15:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 2
8
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

اسکانیا ۴۴

16:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) ایلام

هر نفر 1,605,000 ریال
ظرفیت : 37
9
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدار

17:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 23
10
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال۲۵نفره تخت شو

19:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 19
11
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهVIP تخت شوUSBدار

21:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 17
12
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

Scania VIP 2+1

15:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام با سرویس مهران

مقصد نهایی : مهران
رزرو09353214714
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 5
13
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

16:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام با سرویس مهران

مقصد نهایی : مهران
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 22
14
T14

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

Scania Maral 2+2

17:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب ایلام با سرویس مهران

مقصد نهایی : مهران
09393006322رزروبلیط
هر نفر 1,610,000 ریال
ظرفیت : 40
15
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی

17:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام با سرویس مهران

مقصد نهایی : مهران
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 17
16
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی

18:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام با سرویس مهران

مقصد نهایی : مهران
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 18
17
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania 2+2

18:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام

محراب حداد
هر نفر 1,610,000 ریال
ظرفیت : 36
18
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی

19:15 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 22
19
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام

هر نفر 2,687,500 ریال
ظرفیت : 19
20
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

20:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 19
21
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

21:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 14
22
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 2
23
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / برق 220 ولت / تخت شو

21:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام

هر نفر 2,687,500 ریال
ظرفیت : 13
24
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1

22:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 21
25
0

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی

23:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب ایلام با سرویس مهران

مقصد نهایی : مهران
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 20