بلیط اتوبوس تهران به اهواز

، 15 سرویس برای تاریخ 1402/09/13 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (6)

بلیط اتوبوس تهران به اهواز

، 15 سرویس یافت شد.
0
T10

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

VIP تخت شو با شارژراختصاصی

18:00 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

09381001084جهانگیری
هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

ولوبیVIP۹شارژراختصاصی+تغذیه(55185312)

19:00 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 4
2
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

ولوبیVIP۹مانیتوردار+شارژردار+تغذیه(55185312)

21:00 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 7
3
T11

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

VIPتخت شو شارژ اختصاصی

18:00 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 1
4
T11

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

VIPتخت شو شارژ اختصاصی

21:00 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 11
5
T11

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

VIPتخت شو شارژ اختصاصی

22:30 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 3
6
T11

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

VIPتخت شو شارژ اختصاصی

20:30 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

مقصد نهایی : آبادان
هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 8
7
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

وی ای پی مانیتوردار

21:30 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 8
8
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

VIP تخت شو+شارژر اختصاصی+پذیرایی

17:30 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

مقصد نهایی : ماهشهر
هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 0
9
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

VIP+مانیتوردار+شارژر+تخت شو+پذیرائی

18:30 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

مقصد نهایی : آبادان
هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 6
10
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

VIP+مانیتوردار+شارژر+تخت شو+پذیرائی

19:30 (1402/09/13 )

پایانه جنوب تهران اهواز

مقصد نهایی : آبادان
هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 7
11
T16

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

VIPتخت شو۲۵نفره باشارژر اختصاصی

22:00 (1402/09/13 )

پایانه جنوب(تهران) اهواز

هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 4
12
T07

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:15 (1402/09/13 )

پایانه جنوب اهواز

هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 2
13
T07

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:45 (1402/09/13 )

پایانه جنوب اهواز

هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 7
14
T07

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:45 (1402/09/13 )

پایانه جنوب اهواز

هر نفر 3,250,000 ریال
ظرفیت : 11