بلیط اتوبوس تبریز به تهران

، 31 سرویس برای تاریخ 1402/03/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (12)

بلیط اتوبوس تبریز به تهران

، 31 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

همسفرچابکسواران تبریز -پایانه شمالغرب میدان آذربایجان

اسکانیا مارال

22:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب(تهران)

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 1
1
HMSFR

همسفرچابکسواران تبریز -پایانه شمالغرب میدان آذربایجان

MAN VIP /شارژر اختصاصی

23:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه بیهقی(تهران)

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 12
2
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تبريز

مارال 25 نفره VIP

23:59 (1402/03/10 )

تبريز تهران آزادي

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 2
3
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تبريز

درسا VIP با مانيتور شخصي

21:30 (1402/03/10 )

تبريز تهران بيهقي

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 1
4
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تبريز

مارال 25 نفره VIP

22:00 (1402/03/10 )

تبريز تهران بيهقي

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 6
5
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تبريز

درسا VIP با مانيتور شخصي

23:00 (1402/03/10 )

تبريز تهران بيهقي

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 0
6
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تبريز

مارالVIPبا مانيتور شخصي

23:30 (1402/03/10 )

تبريز تهران بيهقي

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 0
7
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

14:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
8
GTYPMA

گیتی پیما تبریز

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 2
9
T12

گیتی نورد

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

15:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 2
10
T09

راه پیما پارسیان تبریز

Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 16
11
T04

میهن نور آریا تبریز

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
12
T08

لوان نور تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:30 (1402/03/10 )

تبریز پایانه جنوب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
13
T17

پیک صبا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / برق 220 ولت / تخت شو

22:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
14
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

22:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه بیهقی

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 9
15
T01

شرکت شماره 1 ایران پیما تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
16
T04

میهن نور آریا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
17
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

22:30 (1402/03/10 )

تبریز پایانه بیهقی

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 9
18
T06

ایمن سفر ایرانیان تبریز

Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
19
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / تخت شو

22:45 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
20
T13

تک سفر ایرانیان تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع

23:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
21
T06

ایمن سفر ایرانیان تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

23:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

امکانات سرویس: تخت شو
هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
22
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

23:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه بیهقی

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
23
T17

پیک صبا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
24
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / تخت شو

23:30 (1402/03/10 )

تبریز پایانه بیهقی

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
25
T04

میهن نور آریا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:30 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
26
T17

پیک صبا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:45 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
27
T04

میهن نور آریا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:58 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
28
GTYPMA

گیتی پیما تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0
29
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

23:59 (1402/03/10 )

تبریز پایانه بیهقی

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 2
30
T13

تک سفر ایرانیان تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/03/10 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,180,000 ریال
ظرفیت : 0