بلیط اتوبوس تبریز به تهران

، 35 سرویس برای تاریخ 1402/12/07 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (14)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس تبریز به تهران

، 35 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفرچابکسواران تبریز -پایانه شمالغرب میدان آذربایجان

درسا وی آی پی - با مانیتور شخصی

22:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه شمالغرب پایانه بیهقی(تهران)

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 10
1
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تبريز

مانيتور دار مان 26 نفره

21:00 (1402/12/07 )

تبريز تهران بيهقي

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
2
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تبريز

مارالVIPبا مانيتور شخصي

22:00 (1402/12/07 )

تبريز تهران بيهقي

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
3
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تبريز

درسا vip + مانيتور + شارژر

22:30 (1402/12/07 )

تبريز تهران بيهقي

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
4
T12

گیتی نورد

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

15:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 1
5
T08

لوان نور تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/12/07 )

تبریز تهران

مقصد نهایی : مشهد
هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
6
HMSFR

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/12/07 )

تبریز تهران

مقصد نهایی : گنبدکاووس
هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 4
7
T08

لوان نور تبریز

Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

18:00 (1402/12/07 )

تبریز تهران

مقصد نهایی : مشهد
هر نفر 1,735,000 ریال
ظرفیت : 11
8
T04

میهن نور آریا تبریز

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
9
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

21:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
10
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

21:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
11
T17

پیک صبا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 5
12
GTYPMA

گیتی پیما تبریز

MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 14
13
T09

راه پیما پارسیان تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 8
14
T04

میهن نور آریا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
15
T01

شرکت شماره 1 ایران پیما تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
16
T06

ایمن سفر ایرانیان تبریز

Scania VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 4
17
T17

پیک صبا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
18
T06

ایمن سفر ایرانیان تبریز

Scania classicus 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع

22:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 9
19
T15

ترابر بی تا تبریز 15

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 10
20
T08

لوان نور تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه جنوب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 9
21
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / تخت شو

22:45 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
22
T04

میهن نور آریا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
23
T13

تک سفر ایرانیان تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 6
24
T06

ایمن سفر ایرانیان تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 6
25
SYRSFR

شرکت سیروسفر تبريز

MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / تخت شو

23:00 (1402/12/07 )

تبریز پایانه بیهقی

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 2
26
T17

پیک صبا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:15 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 2
27
T15

ترابر بی تا تبریز 15

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
28
T04

میهن نور آریا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
29
GTYPMA

گیتی پیما تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:30 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 1
30
T04

میهن نور آریا تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:55 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
31
GTYPMA

گیتی پیما تبریز

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 1
32
T13

تک سفر ایرانیان تبریز

Hyundai vip 2+1 /

23:59 (1402/12/07 )

تبریز پایانه غرب

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
33
ASYSFR

آسیا سفر تبریز

اتوبوس اسکانیا

19:00 (1402/12/07 )

تبريز تهران غرب آزادی

هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
34
ASYSFR

آسیا سفر تبریز

اتوبوس تخت شو وی آی پی

21:00 (1402/12/07 )

تبريز تهران غرب آزادی

مقصد نهایی : اسلامشهر
هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 7

سوالات متداول

برای خرید بلیط اتوبوس تبریز به تهران کافی است، وارد سایت پایانه شوید سپس، مبدا و مقصد و تاریخ مورد نظر سفر خود را انتخاب کرده و روی دکمه جستجو کلیک نمایید. با توجه به سرویس های ارائه شده از شرکت های اتوبوس رانی مختلف با کارت بانکی و رمز دوم بلیط مورد نظر خود را بخرید.

برای استرداد بلیط اتوبوس آیا بلیط اتوبوس تبریز به تهران کافی است وارد بخش پیگیری و کنسلی سایت پایانه شوید و با وارد کردن اطلاعات بلیط و تکمیل مراحل استرداد مبلغ بلیط طبق قوانین و مقررات به حساب شما بازگردانده می شود.

برای استعلام بلیط اتوبوس تبریز به تهران که خریداری کرده اید کافی است وارد حساب کاربری خود شده و با وارد کردن شماره موبایل، اطلاعات بلیط خود را مشاهده نمایید. ضمنا به محض نهایی شدن فرآیند خرید علاوه بر امکان چاپ و دانلود بلیت، پیامک حاوی اطلاعات بلیت برای شماره همراه خریدار ارسال خواهد شد.