بلیط اتوبوس تبریز به مشهد (خراسان )

، 2 سرویس برای تاریخ 1402/03/18 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس تبریز به مشهد (خراسان )

، 2 سرویس یافت شد.
0
T13

تک سفر ایرانیان تبریز

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/03/18 )

تبریز مشهد (خراسان )

هر نفر 5,350,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T08

لوان نور تبریز

Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

18:00 (1402/03/18 )

تبریز مشهد (خراسان )

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 3