بلیط اتوبوس تبریز به اردبیل

، 8 سرویس برای تاریخ 1402/03/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس تبریز به اردبیل

، 8 سرویس یافت شد.
0
T10

مارال سیر ایرانیان

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

15:00 (1402/03/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 26
1
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

15:30 (1402/03/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 38
2
T10

مارال سیر ایرانیان

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

16:00 (1402/03/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 20
3
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

16:30 (1402/03/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 38
4
T10

مارال سیر ایرانیان

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

17:00 (1402/03/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 3
5
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

17:30 (1402/03/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 38
6
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

18:30 (1402/03/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 33
7
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+1

19:45 (1402/03/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 725,000 ریال
ظرفیت : 2