بلیط اتوبوس شیراز به زاهدان

، 6 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس شیراز به زاهدان

، 6 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردار شخصی/ مارال(جدید)تخت شو/ شارژر اختصاصی /سیستم تهویه مطبوع

16:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) زاهدان

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 10
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) زاهدان

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 3
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) زاهدان

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 13
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) زاهدان

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 15
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) زاهدان

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 1
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) زاهدان

هر نفر 2,900,000 ریال
ظرفیت : 10