بلیط اتوبوس شیراز به یزد

، 7 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس شیراز به یزد

، 7 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T04

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

Scania Maral VIP ۲+۱ / *مانیتوردار* / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / ۲۵نفره تخت شو/

23:59 (1402/01/08 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

جایگاه شماره 15
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 5
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipتخت شو/شارژراختصاصی / پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

17:00 (1402/01/08 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 12
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو/ شارژر اختصاصی/پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

21:30 (1402/01/08 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 10
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipتخت شو/شارژر اختصاصی /سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

23:00 (1402/01/08 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 8
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vip مانیتوردارشخصی /درسا /تخت شو / شارژر اختصاصی/ پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

23:59 (1402/01/08 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 8
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:30 (1402/01/08 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 18
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T04

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/01/08 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 5