بلیط اتوبوس شیراز به تهران

، 55 سرویس برای تاریخ 1402/09/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (12)

بلیط اتوبوس شیراز به تهران

، 55 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی/تخت شو/شارژراختصاصی (USB) سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

19:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب(آزادی)

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

vip مانیتوردارشخصی /تخت شوMAN / شارژر اختصاصی (USB)سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

20:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب(آزادی)

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

vip مانیتوردارشخصی /تخت شوMAN / شارژر اختصاصی (USB)سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

21:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب(آزادی)

مقصد نهایی : تهران بیهقی
محل سوار شدن جایگاه 25و26
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vip تخت شو/شارژراختصاصی(USB) سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

23:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب(آزادی)

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی/تخت شو/شارژراختصاصی (USB) سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

19:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

vip مانیتوردارشخصی /تخت شوMAN / شارژر اختصاصی (USB)سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

20:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

vip مانیتوردارشخصی /تخت شوMAN / شارژر اختصاصی (USB)سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

21:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

محل سوار شدن جایگاه 25و26
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vip تخت شو/شارژراختصاصی(USB) سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

23:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

VIP وی آی پی مارال فرس کلاس -صندلی های تخت شو کامل -کلاس،همراه با شارژر اختصاصی (USB) -رویال تخت شو کامل ، یک بلیط رایگان در ازای خرید ۵ بلیط اینترنتی تاریخ متفاوت/در صورت تغییر نرخ مابتفاوت اخذ می گردد

13:30 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب تهران

جایگاه 10
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 12
9
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

vipوی آی پی مان نیوفیس مانیتور دار - دارای مانیتور شخصی - شارژر اختصاصی (USB) ،سردکن و گرم کن صندلی رویال کلاس تخت شو کامل در ازای هر 5 بلیط اینترنتی تاریخ متفاوت یک بلیط رایگان/در صورت تغییر نرخ مابتفاوت اخذ می گردد

17:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب تهران

جایگاه 10
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 2
10
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

VIP بی 9 دارای شارژر اختصاصی (USB)،رویال کلاس ،کلاس تمام تخت شو سرد ن و گرم کن صندلی ویک بلیط رایگان در ازای ۵ خرید اینترنتی تاریخ متفاوت /در صورت تغییر نرخ مابتفاوت اخذ می گردد

19:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب تهران

جایگاه 10
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 10
11
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

VIP بی 9 دارای شارژر اختصاصی (USB)،رویال کلاس ،کلاس تمام تخت شو سرد ن و گرم کن صندلی ویک بلیط رایگان در ازای ۵ خرید اینترنتی تاریخ متفاوت /در صورت تغییر نرخ مابتفاوت اخذ می گردد

20:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب تهران

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 13
12
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 7
13
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T02

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران

مقصد نهایی : شهریار
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 13
14
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 4
15
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه بیهقی

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
16
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب (خزانه)

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 4
17
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب (خزانه)

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
18
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 7
19
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 10
20
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T16

جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 8
21
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 3
22
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:30 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 8
23
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:30 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی)

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 8
24
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:30 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 1
25
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:30 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 1
26
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه بیهقی

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
27
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 5
28
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 15
29
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T16

جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 15
30
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب (خزانه)

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 0
31
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 1
32
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 11
33
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 10
34
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 16
35
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 4
36
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 14
37
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral LX VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 2
38
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral LX VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 2
39
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 18
40
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T07

عدل شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 17
41
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه بیهقی

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 2
42
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 11
43
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب (خزانه)

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 2
44
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 7
45
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 15
46
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 9
47
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Volvo B9R 2+1 / مانیتوردار / / /

21:30 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران

مقصد نهایی : پایانه بیهقی (آرژانتین)
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 8
48
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Volvo B9R 2+1 / مانیتوردار / / /

21:30 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی)

مقصد نهایی : پایانه بیهقی (آرژانتین)
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 8
49
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 8
50
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه بیهقی

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 7
51
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 11
52
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی)

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 7
53
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران

مقصد نهایی : پایانه بیهقی (آرژانتین)
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 4
54
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/09/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی)

مقصد نهایی : پایانه بیهقی (آرژانتین)
هر نفر 3,280,000 ریال
ظرفیت : 4