بلیط اتوبوس شیراز به قم

، 9 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس شیراز به قم

، 9 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

VIP اسکانیا دارای شارژر اختصاصی (USB)-رویال کلاس -کلاس تخت شو کامل یک بلیط رایگان در ازای خرید ۵ بلیط اینترنتی تاریخ متفاوت/در صورت تغییر نرخ مابتفاوت اخذ می گردد

13:30 (1402/09/09 )

پایانه کاراندیش (شیراز) قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
جایگاه 10
هر نفر 2,990,000 ریال
ظرفیت : 18
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

vipوی آی پی مان نیوفیس دارای شارژر اختصاصی (USB) ،سردکن و گرم کن صندلی رویال کلاس تخت شو کامل-یک بلیط رایگان در ازای خرید ۵ بلیط اینترنتی تاریخ متفاوت /در صورت تغییر نرخ مابتفاوت اخذ می گردد

15:00 (1402/09/09 )

پایانه کاراندیش (شیراز) قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
جایگاه 10
هر نفر 2,990,000 ریال
ظرفیت : 20
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

vipوی آی پی مان نیوفیس دارای شارژر اختصاصی (USB) ،سردکن و گرم کن صندلی رویال کلاس تخت شو کامل-یک بلیط رایگان در ازای خرید ۵ بلیط اینترنتی تاریخ متفاوت /در صورت تغییر نرخ مابتفاوت اخذ می گردد

16:00 (1402/09/09 )

پایانه کاراندیش (شیراز) قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
جایگاه 10
هر نفر 2,990,000 ریال
ظرفیت : 19
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

Vip وی آی پی مانیتوردار دارای شارژر اختصاصی (USB) رویال کلاس-کلاس تخت شو –فرس کلاس – در ازای هر 5 بلیط اینترنتی یک بلیط رایگان تاریخ متفاوت

17:00 (1402/09/09 )

پایانه کاراندیش (شیراز) قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
جایگاه 10
هر نفر 2,990,000 ریال
ظرفیت : 18
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

Vip وی آی پی مانیتوردار دارای شارژر اختصاصی (USB) رویال کلاس-کلاس تخت شو –فرس کلاس – در ازای هر 5 بلیط اینترنتی یک بلیط رایگان تاریخ متفاوت

18:00 (1402/09/09 )

پایانه کاراندیش (شیراز) قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
جایگاه 10
هر نفر 2,990,000 ریال
ظرفیت : 16
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

Vip وی آی پی مانیتوردار دارای شارژر اختصاصی (USB) رویال کلاس-کلاس تخت شو –فرس کلاس – در ازای هر 5 بلیط اینترنتی یک بلیط رایگان تاریخ متفاوت

19:00 (1402/09/09 )

پایانه کاراندیش (شیراز) قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
هر نفر 2,990,000 ریال
ظرفیت : 13
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

Vip وی آی پی مانیتوردار دارای شارژر اختصاصی (USB) رویال کلاس-کلاس تخت شو –فرس کلاس – در ازای هر 5 بلیط اینترنتی یک بلیط رایگان تاریخ متفاوت

20:15 (1402/09/09 )

پایانه کاراندیش (شیراز) قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
هر نفر 2,990,000 ریال
ظرفیت : 18
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

vipوی آی پی مان نیوفیس دارای شارژر اختصاصی (USB) ،سردکن و گرم کن صندلی رویال کلاس تخت شو کامل-یک بلیط رایگان در ازای خرید ۵ بلیط اینترنتی تاریخ متفاوت /در صورت تغییر نرخ مابتفاوت اخذ می گردد

21:00 (1402/09/09 )

پایانه کاراندیش (شیراز) قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
جایگاه 10
هر نفر 2,990,000 ریال
ظرفیت : 22
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T16

جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/09/09 )

پایانه کاراندیش (شیراز) مرکزی قم

هر نفر 2,990,000 ریال
ظرفیت : 25