بلیط اتوبوس شیراز به مشهد (خراسان )

، 8 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (8)

بلیط اتوبوس شیراز به مشهد (خراسان )

، 8 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T04

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) مشهد (خراسان )

هر نفر 4,500,000 ریال
ظرفیت : 15
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) مشهد (خراسان )

هر نفر 4,500,000 ریال
ظرفیت : 20
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T02

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) مشهد (خراسان )

هر نفر 4,500,000 ریال
ظرفیت : 5
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T17

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) مشهد (خراسان )

هر نفر 4,500,000 ریال
ظرفیت : 14
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) مشهد (خراسان )

هر نفر 4,500,000 ریال
ظرفیت : 13
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) مشهد (خراسان )

هر نفر 4,500,000 ریال
ظرفیت : 8
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T08

شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

Volvo VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) مشهد (خراسان )

هر نفر 4,500,000 ریال
ظرفیت : 17
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) مشهد (خراسان )

هر نفر 4,500,000 ریال
ظرفیت : 13