filter فیلتر ها حذف فیلتر ها
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانیarrow-down
پایانه مبداarrow-down
calendar-icon
arrow-right
1403/03/04
1403/03/05
1403/03/06
1403/03/07
1403/03/08
1403/03/09
1403/03/10
arrow-left

بلیط اتوبوس شیراز به ماهشهر

جمعه1403/03/04

بلیط اتوبوس به جمعه1403/03/04

arrow-right
1403/03/04
1403/03/05
1403/03/06
arrow-left
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

درسا VIP مانیتوردارتخت شو همراه با پذیرائی ویژه و شارژر اختصاصی

time 10:00
1403/03/04

پایانه امیرکبیر (شیراز)busماهشهر

location مقصد نهایی: آبادان
هر نفر ۳٬۹۸۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 2
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipدرسا/ مانیتوردارشخصی شارژر اختصاصی(USB)/تخت شو/پذیرایی میوه

time 09:00
1403/03/04

پایانه کاراندیش (شیراز)busماهشهر

location مقصد نهایی: آبادان
infoکاراندیش جایگاه 25-26.شرکت درقبال مسافرین بین راهی هیچ مسئولیتی ندارد
هر نفر ۳٬۹۸۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipدرسا/ مانیتوردارشخصی شارژر اختصاصی(USB)/تخت شو/پذیرایی میوه

time 21:45
1403/03/04

پایانه کاراندیش (شیراز)busماهشهر

location مقصد نهایی: آبادان
infoکاراندیش جایگاه 25-26.شرکت درقبال مسافرین بین راهی هیچ مسئولیتی ندارد
هر نفر ۳٬۹۸۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

درسا VIP مانیتوردارتخت شو همراه با پذیرائی ویژه و شارژر اختصاصی

time 22:30
1403/03/04

پایانه امیرکبیر (شیراز)busماهشهر

location مقصد نهایی: آبادان
هر نفر ۳٬۹۸۵٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0

سوالات متداول