بلیط اتوبوس شیراز به کرمان

، 7 سرویس برای تاریخ 1402/03/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس شیراز به کرمان

، 7 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

Scania Maral 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

18:30 (1402/03/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرمان با سرویس جیرفت

مقصد نهایی : جیرفت
هر نفر 956,250 ریال
ظرفیت : 5
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/03/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرمان

هر نفر 1,918,750 ریال
ظرفیت : 0
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T07

عدل شیراز پایانه کاراندیش

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/03/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرمان

هر نفر 1,918,750 ریال
ظرفیت : 0
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T07

عدل شیراز پایانه کاراندیش

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/03/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرمان

هر نفر 1,918,750 ریال
ظرفیت : 0
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/03/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرمان

هر نفر 1,918,750 ریال
ظرفیت : 0
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T07

عدل شیراز پایانه کاراندیش

Volvo VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/03/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرمان

هر نفر 1,918,750 ریال
ظرفیت : 0
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:30 (1402/03/10 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرمان

هر نفر 1,918,750 ریال
ظرفیت : 0