بلیط اتوبوس شیراز به کرج

، 6 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس شیراز به کرج

، 6 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو/ شارژر اختصاصی/پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

17:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرج

هر نفر 3,260,000 ریال
ظرفیت : 0
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1

17:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرج

هر نفر 3,300,000 ریال
ظرفیت : 1
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرج

هر نفر 3,300,000 ریال
ظرفیت : 1
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1

19:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرج

هر نفر 3,300,000 ریال
ظرفیت : 10
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرج

هر نفر 3,300,000 ریال
ظرفیت : 2
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) کرج

هر نفر 3,300,000 ریال
ظرفیت : 0