بلیط اتوبوس شیراز به اهواز

، 15 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس شیراز به اهواز

، 15 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

اسکانیا ۳ محور ۲۹ نفره VIP تخت شو

19:45 (1402/01/07 )

پایانه امیرکبیر (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

درسا VIP تخت شو مانیتوردار همراه باپذیرائی و شارژر اختصاصی

22:00 (1402/01/07 )

پایانه امیرکبیر (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 2
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vip مانیتوردارشخصی /درسا /تخت شو / شارژر اختصاصی/ پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

11:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتور دارشخصی/تخت شو/ شارژر اختصاصی/سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

21:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

VIP MARAL تخت شو همراه با شارژر اختصاصی

12:30 (1402/01/07 )

پایانه امیرکبیر (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1

11:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز امير کبير

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12:00 (1402/01/07 )

پایانه امیرکبیر (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

17:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اهواز با سرویس دزفول

مقصد نهایی : دزفول
هر نفر 1,350,000 ریال
ظرفیت : 17
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

آسیا سفر شیراز

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
9
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T17

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
10
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

آسیا سفر شیراز

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

21:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
11
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T17

پیک صبا شیراز پایانه امیر کبیر

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/01/07 )

پایانه امیرکبیر (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 2
12
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
13
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1

21:45 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
14
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز امير کبير

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/01/07 )

پایانه امیرکبیر (شیراز) اهواز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0