زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس شهرکرد به تهران

متاسفانه برای مسیر شهرکرد به تهران در تاریخ 1402/09/11 صندلی خالی وجود ندارد.

شما می توانید درخواست سرویس برای این مسیر را در پایانه ثبت کنید. به محض در دسترس شدن بلیط به شما اطلاع می دهیم.

به محض در دسترس شدن بلیط خبرم کن
0
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

مان ماهانV.I.Pجنوب -آرژانتین (باشارژر)

22:30 (1402/09/11 )

شهرکرد تهران

مقصد نهایی : پایانه بیهقی تهران
هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 0
1
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

مان ماهانV.I.Pجنوب -آرژانتین (باشارژر)

22:30 (1402/09/11 )

شهرکرد پایانه جنوب تهران

مقصد نهایی : پایانه بیهقی تهران
هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 0
2
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

مان ماهانV.I.Pجنوب -آرژانتین (باشارژر)

22:30 (1402/09/11 )

شهرکرد پایانه بیهقی تهران

هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 0
3
SYRSFR

سیروسفر شهرکرد

مارال VIP مانیتوردار ـ جنوب و آرژانتین

22:30 (1402/09/11 )

شهرکرد پایانه بیهقی(تهران)

هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 0
4
ROYAL

شرکت رویال سفر شهرکرد

مارال VIP تخت شو

22:30 (1402/09/11 )

شهرکرد پایانه جنوب(تهران)

مقصد نهایی : پایانه بیهقی(تهران)
رویال سفر ایرانیان شهرکرد
هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 0
5
ROYAL

شرکت رویال سفر شهرکرد

مارال VIP تخت شو

22:30 (1402/09/11 )

شهرکرد پایانه بیهقی(تهران)

رویال سفر ایرانیان شهرکرد
هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 0
6
GTYPMA

شرکت گیتی پیما شهرکرد

بنز ViP تخت شو + شارژر اختصاصی (آزادی ـ کرج)

21:30 (1402/09/11 )

شهرکرد پایانه غرب(تهران)

مقصد نهایی : کرج
گیتی پیما 03832270013 شهرکرد
هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 0
7
T08

لوان نورشهرکرد

مارال vip تخت شو؛ مانیتوردار

22:15 (1402/09/11 )

شهرکرد تهران

مقصد نهایی : پایانه جنوب(تهران)
لوان نور شهرکرد03832271292
هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 0
8
T08

لوان نورشهرکرد

مارال vip تخت شو؛ مانیتوردار

22:15 (1402/09/11 )

شهرکرد پایانه جنوب(تهران)

لوان نور شهرکرد03832271292
هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 0