بلیط اتوبوس شهرکرد به شیراز

، 3 سرویس برای تاریخ 1402/09/16 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس شهرکرد به شیراز

، 3 سرویس یافت شد.
0
T01

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

مارال وی ای پی باشارز اختصاصی

22:00 (1402/09/16 )

شهرکرد پایانه کاراندیش (شیراز)

هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 3
1
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

مارال (v.i.p ) تخت شو

21:30 (1402/09/16 )

شهرکرد شیراز

هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 11
2
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

مارال (v.i.p ) تخت شو

21:30 (1402/09/16 )

شهرکرد پایانه کاراندیش (شیراز)

مقصد نهایی : شیراز
هر نفر 1,910,000 ریال
ظرفیت : 11