بلیط اتوبوس شهرکرد به قم

، 5 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس شهرکرد به قم

، 5 سرویس یافت شد.
0
T01

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

مارال۲۵نفره VIPمانیتوراختصاصی WiFi

12:00 (1402/01/07 )

شهرکرد قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
هر نفر 1,500,000 ریال
ظرفیت : 7
1
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

مان (ماهان) VIP مجهز به شارژر اختصاصی

13:00 (1402/01/07 )

شهرکرد قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
هر نفر 1,437,500 ریال
ظرفیت : 2
2
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

مان (ماهان) VIP مجهز به شارژر اختصاصی

14:00 (1402/01/07 )

شهرکرد قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
هر نفر 1,437,500 ریال
ظرفیت : 21
3
SYRSFR

سیروسفر شهرکرد

مارال VIP مانیتوردار ـ جنوب و آرژانتین

15:00 (1402/01/07 )

شهرکرد قم

مقصد نهایی : پایانه بیهقی(تهران)
هر نفر 1,850,000 ریال
ظرفیت : 3
4
T08

لوان نورشهرکرد

اسکانیا تک صندلی

13:30 (1402/01/07 )

شهرکرد قم

مقصد نهایی : پایانه جنوب(تهران)
لوان نور شهرکرد
هر نفر 1,200,000 ریال
ظرفیت : 14