زمان حرکت

بلیط اتوبوس شهرکرد به مشهد (خراسان )

متاسفانه برای مسیر شهرکرد به مشهد (خراسان ) در تاریخ 1402/09/10 صندلی خالی وجود ندارد.

شما می توانید درخواست سرویس برای این مسیر را در پایانه ثبت کنید. به محض در دسترس شدن بلیط به شما اطلاع می دهیم.

به محض در دسترس شدن بلیط خبرم کن
0
GTYPMA

شرکت گیتی پیما شهرکرد

درسا وی ای پی تخت شو

14:00 (1402/09/10 )

شهرکرد مشهد (خراسان )

هر نفر 4,420,000 ریال
ظرفیت : 0